Lịch tất toán tháng 5/2024

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Đạt Holdings xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT
Mã Hợp đồng
Tên hợp đồng
Ngày thông báo đầu tiên
Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1
QPN24
Dầu ít lưu huỳnh 7/24
09/07/2024
Trước 21:00 ngày 05/07/2024
2
TRUN24
Cao su RSS3 7/24
25/07/2024
Trước 15:00 ngày 09/07/2024
3
MPOQ24
Dầu cọ thô 8/24
31/07/2024
Trước 15:00 ngày 15/07/2024
4
ZFTQ24
Cao su TSR20 8/24
31/07/2024
Trước 15:00 ngày 15/07/2024
5
FEFN24
Quặng sắt 7/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 15/07/2024
6
NQMQ24
Dầu WTI Mini 8/24
17/07/2024
Trước 21:00 ngày 15/07/2024
7
MCLEQ24
Dầu WTI micro 8/24
17/07/2024
Trước 21:00 ngày 15/07/2024
8
CLEQ24
Dầu WTI 8/24
18/07/2024
Trước 21:00 ngày 17/07/2024
9
NQGQ24
Khí tự nhiên mini 8/24
24/07/2024
Trước 21:00 ngày 22/07/2024
10
NGEQ24
Khí tự nhiên 8/24
25/07/2024
Trước 21:00 ngày 23/07/2024
11
ALIQ24
Nhôm COMEX 8/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 24/07/2024
12
SSRN24
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 24/07/2024
13
SSCN24
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 24/07/2024
14
LHCN24
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 24/07/2024

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT
Mã Hợp đồng
Tên hợp đồng
Ngày giao dịch cuối cùng
Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1
TRUN24
Cao su RSS3 7/24
25/07/2024
Trước 15:00 ngày 09/07/2024
2
QPN24
Dầu ít lưu huỳnh 7/24
11/07/2024
Trước 21:00 ngày 09/07/2024
3
ZLEN24
Dầu Đậu Tương 7/24
12/07/2024
Trước 21:00 ngày 10/07/2024
4
ZSEN24
Đậu Tương 7/24
12/07/2024
Trước 21:00 ngày 10/07/2024
5
ZREN24
Gạo thô 7/24
12/07/2024
Trước 21:00 ngày 10/07/2024
6
ZMEN24
Khô Đậu Tương 7/24
12/07/2024
Trước 21:00 ngày 10/07/2024
7
ZWAN24
Lúa Mỳ 7/24
12/07/2024
Trước 21:00 ngày 10/07/2024
8
KWEN24
Lúa mỳ Kansas 7/24
12/07/2024
Trước 21:00 ngày 10/07/2024
9
ZCEN24
Ngô 7/24
12/07/2024
Trước 21:00 ngày 10/07/2024
10
ZFTQ24
Cao su TSR20 8/24
31/07/2024
Trước 15:00 ngày 15/07/2024
11
FEFN24
Quặng sắt 7/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 15/07/2024
12
KCEN24
Cà phê Arabica 7/24
19/07/2024
Trước 21:00 ngày 17/07/2024
13
NQMQ24
Dầu WTI Mini 8/24
19/07/2024
Trước 21:00 ngày 17/07/2024
14
MCLEQ24
Dầu WTI micro 8/24
19/07/2024
Trước 21:00 ngày 17/07/2024
15
CLEQ24
Dầu WTI 8/24
22/07/2024
Trước 21:00 ngày 18/07/2024
16
SSRN24
Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 24/07/2024
17
SSCN24
Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 24/07/2024
18
LHCN24
Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/24
31/07/2024
Trước 21:00 ngày 24/07/2024
19
NQGQ24
Khí tự nhiên mini 8/24
26/07/2024
Trước 21:00 ngày 24/07/2024

Quý Khách hàng theo dõi, lựa chọn thời điểm phù hợp và chủ động đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu trên.

Trong trường hợp Quý Khách hàng không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở theo khung giờ nêu trên,Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ đóng các vị thế mở của Quý Khách theo quy định.

Chúc Quý Khách giao dịch thành công và đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Trân trọng./.

Phone Icon Facebook Icon Zalo Icon