Phần mềm hệ thống M-System

M-System là hệ thống phần mềm giao dịch do Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cung cấp, hiện được sử dụng để theo dõi thông tin tài khoản giao dịch (TKGD) như:

  • Thông tin cá nhân
  • Lịch sử giao dịch
  • Thông tin giao dịch, dòng tiền
  • Xuất báo cáo sao kê giao dịch

LƯU Ý: trên hệ thống phần mềm M-System không có chức năng thực hiện lệnh giao dịch.

⇒ Link đăng nhập: https://mstrading.mxv.com.vn

Diễn giải:

Sau khi Nhà đầu tư thực hiện đăng ký mở TKGD sẽ nhận được mail từ hệ thống M-System để kiểm tra thông tin cá nhân và dùng theo dõi tài khoản sau này. Nếu Nhà đầu tư nộp tiền giao dịch lần đầu tiên có thể chọn đăng kí CQG account hoặc CQG Trader.

  • Nếu đăng kí CQG account: Nhà đầu tư không tích chọn các gói trong đơn đăng kí CQG và sẽ thực hiện giao dịch bằng cách gửi yêu cầu lệnh qua hệ thống hỗ trợ từ công ty Phát Đạt Holdings và theo dõi thông tin giao dịch thông qua hệ thông M-System.
  • Nếu đăng kí CQG Trader: Nhà đầu tư tích chọn các gói đăng kí trên mẫu đơn đăng kí CQG tùy vào nhu cầu sản phẩm giao dịch và hệ thống sẽ gửi 1 mail thông tin đăng nhập trên hệ thống CQG cho Nhà đầu tư đã nộp tiền ký quỹ và có đăng kí CQG Trader.

LƯU Ý: Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch trên CQG Trader vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký khi điền hợp đồng, trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền lần đầu tiên, chuyên viên của Phát Đạt Investing sẽ căn cứ theo đơn đăng kí CQG của Nhà đầu tư để thực hiện đăng kí CQG.

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH