HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Nhà đầu tư là cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu mở tài khoản để thực hiện giao dịch cần nộp đủ giấy tờ và thông tin sau:

Đối với Nhà đầu tư cá nhân:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Số điện thoại
 • Email
 • Chữ ký Nhà đầu tư

Đối với Nhà đầu tư doanh nghiệp:

 • Giấy phép ĐKKD
 • Số điện thoại
 • Email công ty
 • Thông tin người đại diện của Công ty bao gồm:
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Số điện thoại
  • Email cá nhân

Bộ hồ sơ mở tài khoản giao dịch tại Phát Đạt Investing bao gồm:

 • Hợp đồng đăng ký mở tài khoản
 • Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro

Sau khi Nhà đầu tư hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong vòng 24h tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư sẽ được mở và có thể bắt đầu tham gia giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh.

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH